home → Zamek

Okazała rezydencja magnacka w stylu renesansowym. 

Zbudowane z kamienia i cegły założenie zamkowe składa się z trzech skrzydeł, tworzących otwarty na wschód dziedziniec. Otaczają go dwukondygnacyjne, arkadowe krużganki piętrowego skrzydła południowego i zachodniego z narożnymi loggiami oraz parterowe skrzydło północne. Bryła zamku jest urozmaicona czterema wieżami, w tym jedną zegarową. Obramienia okien, drzwi oraz cokoły i łuki arkad zostały wykonane z piaskowca; na niektórych detalach zachowały się herby właścicieli zamku.
W zamkowych wnętrzach warto obejrzeć okazałą Salę Rycerską i kaplicę w wieży zegarowej, a także zbiory Muzeum Miejskiego, mieszczącego się na piętrze skrzydła południowego. Salę Rycerską nakrywa strop belkowy, a zdobi okazały, kamienny, późnorenesansowy kominek z herbami Piotra Komorowskiego (Korczak) i jego żony Katarzyny Przerębskiej (Nowina). Kaplicę znajdującą się na piętrze wieży zegarowej nakrywa sklepienie w formie kapy, a na ścianach widoczne są fragmenty polichromii. 
W północnym skrzydle znajduje się obecnie hotel, na drugim piętrze skrzydła południowego Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, natomiast parter skrzydła południowego oraz pierwsze piętro jest siedzibą Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
Od strony południowej zamek otacza ogród w stylu angielskiego parku krajobrazowego. Na terenie parku w Domu Ogrodnika mieści się Dzieł Etnograficzny Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej oraz neogotycka oranżeria.
Zamek jako niezwykle piękna i kulturotwórcza przestrzeń jest miejscem licznych imprez okolicznościowych, sympozjów, konferencji naukowych oraz koncertów. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nigdy w swojej historii nie prezentował się lepiej niż obecnie.

 

Krótki rys przebudowy suskiego zamku

 

Początkowo Suchą władał ród Strzałów, natomiast na przełomie XV i XVI w. – Słupskich. W połowie XVI w., poprzez mariaż z córką Stanisława Słupskiego, dziedzicem wsi został złotnik krakowski Gaspar Castiglione vel Kasper Suski. W 1554 r. wzniósł on kamienno-drewniany dwór obronny. Była to niewielka oskarpowana budowla o grubych murach  z wieżą w narożniku płn.-wsch. Jego potomkowie, zadłużeni u Komorowskich, sprzedali majątek w 1608 r. Nowy właściciel Suchej, Piotr Komorowski, rozbudował dwór, nadając mu charakter okazałej rezydencji w stylu renesansowym. W wyniku trwających do roku 1614 prac powstały dwa skrzydła w kształcie litery „L” z krużgankami od strony dziedzińca i wieżą zegarową mieszcząca na piętrze kaplicę. Autorem wzorowanej na Wawelu przebudowy był architekt Paweł Baudarth. W połowie XVII w. majątek na dwa stulecia stał się własnością Wielopolskich. Dzięki Annie z Lubomirskich Wielopolskiej ok. 1708 r. zamek został powiększony i zmodernizowany. Zamkowy dziedziniec został od północy i wschodu zamknięty przez dwie oficyny. Do skrzydła południowego zostały dobudowane dwie wieże flankując jego południową elewację. Zgodnie z ówczesna modą zamkowe wnętrza zyskały bogaty barokowy wystrój. Z tego okresu pochodzi wspaniała sala marszałkowska z kasetonowym sufitem w skrzydle zachodnim. Od strony południowej założony został barokowy ogród skupiony wokół stawu. W 2. poł. XIX w. należał do Branickich, a w latach 20. i 30. XX w. do Tarnowskich. W czasie wojny wyposażenie zamku oraz biblioteka uległy rozproszeniu. Za panowania Branickich w latach 1882-87 miała miejsce ostatnia przebudowa zamku. Zmieniony został wystrój rezydencji oraz zburzona brama wjazdowa z warownym murem kurtynowym zamykającym dziedziniec od wschodu. Braniccy zgromadzili w Suchej bogate zbiory sztuki oraz założyli wspaniałą bibliotekę liczącą 30 tysięcy ksiąg 18 tysięcy rycin rysunków i miniatur. W roku 1922 dobra suskie drogą wiana przeszły na Tarnowskich. Ostatni z rodu Juliusz Tarnowski był właścicielem zamku do II wojny światowej. Po wojnie obiekt przeszedł na własność państwa i był siedziba wielu często przypadkowych instytucji.

 

W l. 2017 – 2018 za łączną kwotę ponad 10,5 mln złotych przeprowadzona została gruntowna renowacja wszystkich zewnętrznych elementów zamku. Zakres prac obejmował całkowitą wymianę pokrycia dachowego z rynnami i elementami blacharskimi, wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, wymianę całej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wykonanie nowych tynków. Odrestaurowane zostały również elementy kamienne i posadzki krużganków. Rekonstrukcji poddano zewnętrzne okładziny architektoniczne z detalami w postaci sgraffita i iluzorycznych okien, którym przywrócono historyczny kształt. Zrekonstruowano także kominy i instalację odgromową. Prace budowlane obejmowały również modernizację kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej, uporządkowanie oraz utwardzenie dziedzińca z wykonaniem nawierzchni kamiennej oraz restaurację arkadowych mostków w parku zamkowym. Zamek został również pięknie oświetlony. Wykonana iluminacja nocą wspaniale eksponuje jego bryłę tworząc niezwykły nastrój.

 

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: