home → Instytucje kultury

Instytucje kultury

Instytucje kultury w Powiecie Suskim:

 • Centrum Kultury i Filmu; jest samorzdow instytucj kultury Gminy Sucha Beskidzka, do jej zada naley pobudzanie zainteresowa i potrzeb kulturalnych mieszkaców okolicy, przygotowanie do tworzenia i odbioru wartoci kulturalnych, ksztatowanie czynnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.

Centrum Kultury w Suchej Beskidzkiej organizuje liczne koncerty, spektakle, projekcje filmowe, Festiwale przegldy i konkursy, wystawy, prezentacje, spotkania, zajcia stae i warsztaty, imprezy dla dzieci, modziey i dorosych.

O kinie:

Sercem nowo powstaego Centrum jest sala widowiskowo-kinowa na 300 miejsc siedzcych. Wyposaona jest w najnowoczeniejszy sprzt naganiajcy, wielofunkcyjne owietlenie i projektor. Sala oferuje niemal nieograniczone moliwoci w zakresie realizacji koncertów, spektakli i wydarze estradowych.

 • Gminny Orodek Kultury w Stryszawie; Gmina Stryszawa i okolice synie z wytwarzania drewnianych zabawek ludowych, nalec do najstarszego ywiecko-suskiego orodka zabawkarskiego. Zabawki zaczto wytwarza tutaj w drugiej poowie XIX w. Tradycja ta przechodzc z pokolenia na pokolenie przetrwaa do dnia dzisiejszego.

Wystawa:

Znajduje si tutaj staa ekspozycja zabawek. Mona pozna ich histori oraz zasady tworzenia, a take obejrze prezentacje multimedialne, filmy dotyczce zabawkarstwa i beskidzkiej kultury ludowej.

 

 • Miejska biblioteka w Makowie Podhalaskim; Ksigozbiór biblioteki liczy ok. 27 300 woluminów. Znajduje si tu wypoyczalnia dla dzieci, modziey oraz dorosych z bogatym, aktualnym, stale uzupenianym ksigozbiorem, czytelnia ogólna z ksigozbiorem podrcznym oraz czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi ze staym, bezpatnym czem internetowym dla czytelników. Wizyta w makowskiej bibliotece na pewno zachwyci kadego wielbiciela literatury i historii.
 • Muzeum Miejskiej w Suchej Beskidzkiej; prezentuje histori zamku, a tym samym miasta oraz okolic. Liczne eksponaty przybli Ci losy dziedziców Maego Wawelu. Zgromadzone zbiory zawieraj kolekcj Habsburgów, umundurowanie, przdmioty z poprzednich wieków, liczne dziea sztuki oraz wykopaliska archeologiczne. Muzeum moesz zwiedzi w kady wtorek za darmo.

 

 • Babiogórskie Centrum Kultury; Zajmuje si kultywowaniem tradycji, kultury i promowaniem aktywnoci kulturalnej. W swojej ofercie ma zajcia z ZUMBY, warsztaty muzyczne (nauka gry na gitarze, skrzypcach i pianinie), warsztaty tanczne (prowadzone przez Mateusza Pochopienia - choreografa, instruktora taca nowoczesnego oraz towarzyskiego) oraz warsztaty Ju Jitsu. Oprócz tego funkcjonuje wietlica rodowiskowa dla dzieci, skupiajca si na rozwijaniu zainteresowa dzieci i modziey.

 

 • Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej; realizuje zadania zgodne z ustaw o muzeach poprzez: prowadzenie prac zwizanych z przenoszeniem konserwacj i odbudow pozyskanych obiektów, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie zbiorów, prowadzenie dziaalnoci wydawniczej; organizowanie wystaw; przygotowanie i prowadzenie muzealnych zaj edukacyjnych z regionalizmu oraz warsztatów tradycyjnego rzemiosa.

 

 • Gminny Orodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie; posiada pi filii: w towni, Naprawie, Toporzysku oraz Wysokiej, z której kada dysponuje wietlic i bibliotek. Gminny Orodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie organizuje imprezy o charakterze rozrywkowym, patriotycznym, artystycznym, sportowym i turystycznym. Organizuje warsztaty, zajcia i zawody sportowe, zajcia rkodzielnicze, koncerty, wystawy, spektakle, inspiruje i promuje dziaalno kulturaln, promuje Gmin Jordanów. Wspópracuje z placówkami owiatowymi, instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarzdowymi.

 

 • Gminny Orodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Bystrej-Sidzinie; Celem jest rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowa i potrzeb kulturalnych. Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartoci kulturalnych. Ksztatowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, oraz edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.

 

 • Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi; zadaniem instytucji jest przyblienie zagadnie z dziedziny geologii i turystyki. W multimedialnej sali mona pozna prawdziw historii podboju gór Ziemi dziki licznym rekwizytom, jak równie poprzez kontakt z najwybitniejszymi himalaistami wiata, postaciami przeomowymi dla historii taternictwa, alpinizmu i himalaizmu. Wanym elementem edukacyjnym s interaktywne ekrany, które przybliaj ca wiedz o górach wiata, o ich pochodzeniu, geologii, historii, klimacie. W obiekcie znajduje si take sala sportów ekstremalnych.
  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: