home → Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

Numer  alarmowy: 112

 • 999: Pogotowie
 • 998: Stra Poarna
 • 997: Policja
 • 994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
 • 993: Pogotowie Ciepownicze
 • 992: Pogotowie Gazowe
 • 991: Pogotowie Energetyczne
 • 988: Telefon Zaufania
 • 986: Stra miejska
 • 981: Pomoc drogowa
 • 985: GOPR
 • 601-100-300 Telefon alarmowy w górach


Dzwonic z telefonu komórkowego, naley wybra jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykad w powiecie suskim: 33 – 997 - aby poczy si z posterunkiem policji
w Suchej Beskidzkiej.

Pogotowie Ratunkowe w Suchej Beskidzkiej tel. 33 872 31 00

Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej
w Suchej Beskidzkiej tel. 47 83 17 513

Komenda Powiatowa Policji tel. 47 83 28 211

Komisariat Policji w Makowie Podhalaskim tel. 47 83 28 350

Komisariat Policji w Jordanowie tel. 47 83 28 300

Stra Miejska w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 31 73,  33 874 95 22


GOPR w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 17 77

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: